Mediteren in Rheden
Meditatie in  Rheden

Meditatie in Rheden

Ben jij een vrij mens? | Meditatiecursus met Hans van Zanten. 

In januari 2019 beginnen we weer met een cursus mediteren in Rheden. De eerste avond is op 29 januari, de laatste 16 april. Elke keer dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Er is géén cursus op 26 februari en 4 maart. Je bijdrage is € 60, dus € 6 per avond. Betaalinformatie staat onderaan dit blok.

Kom gerust een keer gratis meedoen. Je bent altijd welkom.


Adres: De Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden

Vooraf en tijdens een korte pauze is er koffie/thee. 


Toelichting

Zoals een moeder aandacht heeft voor ál haar kinderen, zo kunnen wij aandacht hebben voor alle levende en voelende wezens. Liefde, mededogen en menselijkheid zijn afhankelijk van ons vermogen deze aandacht te hebben. Maar die is er niet zomaar ineens. We beginnen  ons leven met aandacht voor ons lichaam dat eten en drinken, energie nodig heeft en moet ademhalen. Daarna breiden we onze aandacht uit, naar ouders, naar gezin, naar vrienden en vriendinnen. Eerlijk gezegd doen we dat aanvankelijk eerst voor onszelf, we worden er beter en steviger van. Dat hoort ook zo, we ontwikkelen zo onze persoonlijkheid met een eigen karakter, kwaliteiten en eigenaardigheden.

Gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder dat wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze steken in magisch wensdenken. Met spirituele ontwikkeling bedoel ik juist dat vermogen om alle mensen, alle levende wezens, de hele kosmos uiteindelijk te omarmen in onvoorwaardelijke liefde met mededogen en wijsheid. Dan brandt het Licht van Binnen op volle sterkte. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet.

Met de Meditatie in Rheden hebben wij de intentie om die spirituele weg in onszelf te gaan en verder te ontwikkelen.

Dat doen we door:

  • ons te trainen in aandacht: meditatie en mindfulness
  • inzicht te krijgen in de ontwikkeling van spiritueel leven: bewustzijn
  • herkennen van onze overlevingsstrategiën in ons lichaam, gevoelsleven en denkpatronen
  • het helen van oude wonden die ook nu nog, bewust of onbewust, pijn doen.

Betaalinformatie: 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden NL32 RABO 0355 2003 84 o.v.v Meditatie najaar 2018


Een mooi gebed van Matthieu Ricard

Matthieu Ricard is één van mijn favoriete schrijvers over Boeddhisme. Hij is jarenlang vertaler en vertrouweling van de Dalai Lama. Hij komt uit Frankrijk, was bioloog, is monnik en woont in Nepal. Dit gebed van zijn hand kun je gebruiken om liefde en wijsheid voor alle levende wezens in jezelf te versterken.


"Laten we ons voorstellen dat we ons opdelen in een oneindig aantal vormen tot aan de grenzen van het universum, die het lijden van alle wezens die ze tegenkomen op zich nemen en hen ons geluk aanbieden, zodat we onszelf veranderen in kleding voor mensen die het koud hebben, in voedsel voor mensen die honger hebben, of in een toevluchtsoord voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. We kunnen de meditatie op altruïsme besluiten door de onderstaande tekst van Shantideva te lezen of te citeren:"

Mag ik een beschermer zijn van mensen die in de steek zijn gelaten,

Een gids voor mensen die moeizaam hun weg zoeken, een schip, een vlot,

Een brug voor mensen die de andere oever willen bereiken.

Mag ik een eiland zijn voor mensen die een aanlegplaats nodig hebben,

Een lamp voor mensen die behoefte hebben aan licht,

Een bed voor mensen die willen rusten, een dienaar voor mensen

Die er behoefte aan hebben bediend te worden.

Mag ik de alchemistische steen zijn, de pot met een grote schat, de toverformule, de

Universele remedie, de boom die wensen vervult, de koe met de nooit opdrogende uier!

Mag ik, zoals de aarde en de andere elementen de ontelbare wezens die het universum

bevolken op talloze manieren tot nut zijn, totdat zij allen van lijden zijn verlost.

Cookies, zonder kunnen we niet