Studiedagen Meditatie en Psychologie

Meditatie

for the love of it

Studiedagen Meditatie

Deze series studiedagen Meditatie en Boeddhistische psychologie bieden een radikaal zicht op een spontaan leven zonder angst.

 • Maandelijks een zondag met       meditatie, oefeningen, achtergronden en verslag.
 • Uitwisseling met andere beoefenaars.
 • Individuele coaching per e-mail als je tussendoor vragen hebt.
Naar serie 1

Waarom zou je?

Kijk eens eerlijk naar jezelf. Waar sta je in je leven? Wat zijn je prioriteiten tot nu toe? 

Ons wachten wereldwijd grote veranderingen. Hoe bereid jij je daarop voor? Wacht je af of ben je een wegbereider voor anderen? 

Wat je ook doet en wat je ook wilt, jij kunt de rots zijn waarop waarop anderen bouwen. Dus laat die stevig zijn! Ga met jezelf aan het werk. Meditatie  helpt daarbij. Voor mij is het een anker in mijn leven.

Naar serie 2
Wat mag je verwachten?

De serie studiedagen Meditatie bestaat uit 3 series van ieder 8 zondagen (10.00 - 16.00)  á € 60 per dag. Je kiest je eigen zondag(en).

De series zijn gebaseerd op mijn jarenlange beoefening van het Tibetaanse  Dzogchen Boeddhisme, ondersteund door o.a. de Integral LIfe Psychology van Ken Wilber en Zen Leiderschap van Ginny Whitelaw. 

De werkwijze is interactief, ervaringsgericht en van inzicht naar ervaring naar kennis. Ook tijd voor uitwisseling met elkaar.

Inschrijven

Komt dit als geroepen voor jou?

 • Je leven verrijken
  Deze stidiedagen Meditatie en Boeddhistische psychologie zijn bedoeld voor mensen die willen mediteren als een manier om zichzelf ten volle te ontdekken en te ontplooien. Mensen die hun leven willen verrijken met een spirituele visie op geest en werkelijkheid. Die meer geluk, vriendelijkheid en eenvoud willen creëren voor zichzelf en anderen.
 • Er is geen drempel om te beginnen.
  Iedereen kan leren mediteren. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, begin dan nu al met een dagelijkse meditatie-beoefening. Instructies vind je in de bibliotheek van mijn website. Binnenkort kun je die instructies ook beluisteren op mijn podcasts en video's.
 • Je kiest je eigen studiedag
  De acht studiedagen vormen één geheel. Maar ik kan me voorstellen dat sommige zondagen je niet uitkomen. Dus kies zelf welke van de acht je wel en niet wilt doen. Het is wel zo dat je serie 2 pas kunt doen na voltooien van serie 1. 
 • Thuis oefenen
  Van elke studiedag neem je oefeningen mee naar huis. Die helpen om een nieuw neurologisch circuit aan te leggen in je brein. Daarmee creer je de gewoontes die bij nieuwe inzichten horen.
 • Als professionele hulpverlener
  kun je in deze studiedagen je inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest en de verschillende niveaus van bewustzijn. Je kun ook je communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met je cliënten. 
terug naar boven


Serie 1: De Kracht van Binnen

De juiste vraag is niet of verandering nodig is. De juiste vraag is of verandering mogelijk is. Sommige mensen denken dat zij niet kunnen veranderen Zij denken dat hun opspelende emoties zo verweven zijn met hun karakter dat het onmogelijk is ervan af te komen zonder een deel van jezelf te verliezen.

Diepgaand veranderen

Het is waar, over het algemeen verandert je karakter niet erg veel in de loop van je leven. Agressieve mensen worden niet zomaar geduldig; verwarde mensen zullen niet snel innerlijke gemoedsrust vinden; pretentieuze mensen gaan nederigheid lang uit de weg. Maar hoe zeldzaam zulke veranderingen ook zijn, er zijn ook mensen diepgaand veranderd. Dat laat zien dat verandering mogelijk is.

Tranformeren van negatieve emoties

Onze negatieve karaktertrekken hebben de neiging te blijven bestaan zolang we er niets aan doen om de statusquo te veranderen. Er komt geen verandering als we onze gewoontes en vaste denkpatronen gewoon laten bestaan. In dat geval versterken ze zichzelf zelfs, gedachte na gedachte, dag na dag, jaar na jaar. Maar deze tendenzen en patronen kunnen uitgedaagd en getransformeerd worden in positieve krachten. Door van binnen naar buiten te gaan. Dat is de uitdaging in deze serie 1.

Boeddhistische begrippen

In deze serie leer je dagelijkse gebeurtenissen te zien door de lens van Dzogchen. Je maakt kennis met Boeddhistische concepten als onderlinge afhankelijkheid, impermanentie, vorm en leegte, meervoudig bewustzijn en perspectief. Je ontdekt hoe Dzogchen deze concepten optilt naar de ruimte van Vrij Bewustzijn en Spontane Aanwezigheid.

Interactieve practise

We werken interactief. Niet alleen maar aanhoren en aantekenen. Ook vragen stellen en het gesprek voeren zijn belangrijke elementen om tot begrip en diepgang te komen. We ontwerpen samen ook "huiswerk" waarmee je thuis aan de slag kunt in studie en beoefening. Hoeveel tijd je daaraan besteedt is aan jou.

Basis en Doel

Studie en beoefening vormen de basis van het spirituele pad. Maar het doel is dat je het resultaat -vriendelijkheid en helderheid van geest- ook kunt benutten in je dagelijkse leven en tijdens benauwende stemmingen. Om dat te oefenen maken we gebruik van Integral LIfe Psychology van Ken Wilber e.a. 

Serie 1 / 2019: 17 mrt / 14 apr / 12 mei / 2 juni / 3 juli / 8 sept / 13 okt / 17 nov / 15 dec

Terug naar boven

Inschrijven voor Studiedagen

Serie 1: de Kracht van Binnen

In deze serie leer je dagelijkse gebeurtenissen van binnen uit te zien door de lens van Dzogchen en Integrale Psychologie.

Serie 2: van Binnen naar Buiten

In serie twee leer je de Dzogchen concepten te verbinden met concepten over dynamiek van culturen.

Serie 3: Vrij Bewustzijn

In serie drie besteden we meer tijd aan subtielere verschijnselen in meditatie en contemplatie dan in de eerdere jaren.

Serie 2: van Binnen naar Buiten

Wie de eesrte serie studiedagen Meditatie gedaan heeft, kan ook een tweede serie doen. Hierin gaan we verder met meditatie en onderricht over Boeddhistische Psychologie op dezelfde wijze als in de eerste serie. We verbinden deze ervaringen met inzichten over de dynamiek van culturen uit Integrale Westerse Psychologie. Ook de tweede serie omvat 8 zondagen.

Ik en de anderen

In deze tweede serie leer je de Boeddhistische concepten over altruisme, compassie, liefdevolle vriendelijkheid. Je krijgt oefeningen om deze concepten in je dagelijkse leven te integreren, Het gaat dus niet meer om bewustzijn over jezelf en je schaduwkanten. Je gaat op weg om de anderen en De Ander te omvatten. Dat leidt tot een verruiming van bewustzijn en uiteindelijk tot herkenning van je natuurlijke staat van zijn, de kern van je existentie.

Heldere prioriteiten

Boeddhistische beoefening is altijd gericht op het herkennen van de natuur van de geest, én op het transformeren van de inhoud van de geest: gedachten en gevoelens. Het zijn deze transformerende oefeningen die door regelmatige herhaling je houding ten opzichte van het drukke leven vol afleiding langzaamaan veranderen in meer vriendelijkheid en eenvoud. Ze brengen meer helderheid over je prioriteiten in dit leven. Daardoor kun je binnen verbinden met buiten en daar tot uitdrukking brengen.

Cultuur evolutie

De natuur van je geest leeft als bewustzijn in dit aardse bestaan dat je deelt met vele anderen. Hoe we dit gedeelde bestaan vorm geven hangt af van onze opvattingen, van wat we waardevol vinden en van de omstandigheden waarin we verkeren. Dat zijn geen statische gegevenheden maar dynamische systemen die evolueren.

Effect van cultuurverandering

De natuur van onze geest was 50.000 jaar geleden evenzeer aanwezig als vandaag. Maar het bewustzijn dat tot bestaan en samenleving, tot cultuur leidt verschilt hemelsbreed. Hoe zit die dynamiek van zich ontwikkelende culturen in elkaar? Hoe heeft die dynamiek effect op ons denken, onze affectieve en sexuele verhoudingen, op regelgeving en macht? En hoe verbinden we deze dynamiek met het Vrije Bewustzijn van Dzogchen?   

Serie 3: Vrij Bewustzijn

Leven als een Dogpachempo.

Deze serie is in voorbereiding. Dus nog even wachten.

In serie drie besteden we weer iets meer tijd aan meditatie en contemplatie dan in de vorige series. Daarnaast blijft het toepassen van de Dzogchen-manier van kijken in subgroepjes een belangrijk onderdeel. Ook het individueel werken met pijnlijke situaties en emoties uit je dagelijkse leven krijgt meer ruimte. 

Waarom deze Studiedagen Meditatie

In 1980 kwam ik in aanraking met het Tibetaans Boeddhisme. Het klikte meteen alsof ik thuis kwam. Een éénmalige ontmoeting met Gendung Rinpoche in de Dordogne was een turn-key ervaring die mijn leven 180 graden omdraaide.

Je eigen weg kiezen

Ik voelde me echter minder thuis in de culturele Tibetaanse folklore die bij tijd en wijle feodale trekjes vertoonde. Niet vreemd dat ik na tien jaar de Rigpa Sangha vaarwel zei en mijn eigen weg zocht. Wat trouwens ook ooit een wijs advies van Boeddha zelf was.

Uit de rat-race

Ik herinner me een trailer van een film uit 2014: 'From Business to Being' van Hanna Henigin en Julian Wildgruber. De film vertelt het verhaal van drie bestuurders die manieren zoeken om uit de rat-race te komen. Zij zijn ervan overtuigd dat die verandering allereerst vraagt om een grote sprong in helder bewustzijn en dus ook om mindfulness. Dit is de trailer.

Ongebaande wegen

Dat was vier jaar geleden. Sindsdien is de behoefte aan een ruimer perspectief  alleen maar groter geworden én noodzakelijker. We hebben behoefte aan inzichten, methoden en praktijken die verder en sneller gaan dan gebruikelijk. En we hebben voortrekkers nodig. Mensen die weten hoe te reizen over ongebaande wegen. Wegbereiders in vertrouwen. Durf jij dat aan? Voel jij je geroepen? Waar kun je dan terecht, wie en wat is betrouwbaar, wat helpt jou op weg?
Wegbereider zijn

Mediteren is een weg om stevig in je schoenen te staan en met vertrouwen de grote veranderingen tegemoet te treden.. Die veranderingen zullen komen al hebben we nog geen idee van omvang en impact.  Dus ga op weg. Maak je klaar. Wordt een wegbereider in het onzekere. Sta stevig in het dagelijkse leven en in de onvermijdelijke emotioneel lastige situaties die komen.
terug naar boven

Short Track Meditatie

 • Ervaring
  Heb je al ervaring met meditatie, dan kun je die benutten om je beoefening naar een dieper en effectiever niveau brengen. Heb je nog geen meditatie-ervaring, dan kun je met deze series meteen in het diepe springen, inhoudelijk en wat de methode van beoefenen betreft.
 • Zitsessies
  Je hoeft niet bang te zijn voor moordend lange zitsessies: in deze traditie wordt het herhalen van korte sessies als veel effectiever beschouwd dan lange marathonsessies. Pas in een later stadium worden langere sessies effectief. Naast zitmeditaties zijn er ook veel vormen van loop-, adem-, creatieve- en beweegbeditaties. We kunnen ze niet allemaal doen maar een aantal zeker.
 • Persoonlijke aandacht
  De grootte van de groep hangt af van het aantal aanmeldingen. Ik hou het wel graag persoonlijk door relatief kleine groepen van maximaal 20 studenten We wisselen met elkaar uit in subgroepen van drie of vier mensen. De sfeer in de leergang zal er een zijn van vriendelijkheid, stilte en onderzoek en gezelligheid, soms liefdevolle confrontatie, altijd humorvolle helderheid en veiligheid.

De Zen van Dzogchen

De meditatie-methoden die in de Studiedagen Meditatie gebruikt worden, zijn afkomstig uit het Boeddhisme, en met name uit de Dzogchen-traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. Het zijn buitengewoon effectieve methoden om te leren je geest tot rust te brengen en zijn eigen volmaakte aard te herkennen.

Veel meditatie-methoden die tegenwoordig in het westen gebruikt worden, zijn alleen gericht op het kalmeren van de geest en op het leren je af te sluiten voor de drukte en stress van het moderne leven. De meditatietechnieken uit de Dzogchen-traditie zijn erop gericht je diepste natuur te herkennen.

Dzogchen is een methode waarbij je leert jezelf te de-identificeren met de inhoud van je geest: drukke gedachten en destructieve emoties, en in plaats daarvan te rusten in een natuurlijke, heldere en liefdevolle staat van zijn. Beginners wordt aangeraden deze methode één tot vier keer per dag 5 minuten te oefenen.

Aanvullend op Dzogchen gebruiken we ook methoden uit Zen Leiderschap van Ginny Whitelaw. Methoden die de druk en spanning van ons leven niet proberen te vermijden maar juist transformeren tot werkzame energie met plezier en enthousiasme.

Wij gebruiken cookies